Namangan

O'zbekiston xaritada Namangan. Voqealar bilan joylarda ro'yxati.